Název: Stáž v  intenzivní péči v neurochirurgii 

Termín: po domluvě

Garant:  MUDr F. Remeš

Kontaktní údaje : Frantisek.Remes@homolka.cz, tel. 257273091

Stručná anotace kurzu:


V průběhu stáže se účastníci seznámí se zásadami péče na NCH JIP u pacientů po plánovaných operacích mozku a  složitějších operacích páteře a zásadami péče o akutní neurochirurgické pacienty přijímané ve vážném stavu na NCH JIP.

V péči o pacienty po plánovaných operacích bude kladen důraz na specifika  pooperační monitorace ,  laboratorních testů, pomocných  vyšetření a  medikamentózní léčby u jednotlivých  typů onemocnění.

U neurochirurgických pacientů v akutním stavu  se zaměříme na rychlé diferenciálně-diagnostické zhodnocení klinického nálezu  a obrazové dokumentace a rychlé rozhodnutí o optimálním způsobu dovyšetření, monitorace a  indikace neurochirurgické,  či konzervativní léčby.

Dalším obsahem  stáže budou   obecné zásady péče  o pacienta na JIP  (péče o vitální funkce včetně UPV) a specifické  aspekty péče o neurochirurgického pacienta na JIP  (péče o komorové a lumbální drenáže, ICP a multimodální monitorace,   monitorace a léčba vazospazmů,  léčba edému mozku, neuroprotekce, léčba specifických endokrinních a metabolických změn ,  léčba specifických infekcí v neurochirurgii včetně intrathekálního podání ATB a účasti na společných seminářích s mikrobiology)