Název:  Kraniocerebrální poranění a intenzivní neurochirurgická péče

Místo konání:  Neurocentrum-neurochirurgické oddělení, neurointenzivní jednotka, KN Liberec

Termíny:    13. – 17.4., 2. – 6.11.2015

Garant:     Kraniocerebrální poranění – prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D, Ph.D, MUDr. Radim Brabec

Intenzivní péče – MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

Kontaktní údaje: sekretariát – p. Eva Vazačová, tel. 485 312 707, MUDr. Věra Špatenková, Ph.D, e-mail vera.spatenkova@nemlib.cz,

MUDr. Radim Brabec, e-mail radim.brabec@nemlib.cz

Stručná anotace kurzu:


Kraniocerebrální poranění

Stáž zaměřená na přípravu k atestaci z oboru neurochirurgie v oblasti kraniocerebrálního poranění formou teoretických přednášek s interpretací morfologických nálezů, účastí při diagnosticko- terapeutických rozvahách a asistencí u souvisejících výkonů. Obsah teoretických přednášek bude dle stávajících tematických okruhů atestačních otázek:

  • Kraniocerebrální poranění – klasifikace, algoritmus diagnostického a terapeutického postupu
  • Frontobazální poranění, zlomeniny lbi
  • Střelná poranění mozku
  • Poúrazové nitrolební hematomy
  • Difúzní axonální poranění
  • Poranění mozkových cév a hlavových nervů
  • Operační přístupy do nitrolebního prostoru a kranioplastika

Intenzivní neurochirurgická péče

Stáž zaměřená na přípravu k atestaci z oboru neurochirurgie v oblasti neurointenzivní péče: diagnostika, monitorování (multimodální monitorace včetně mozkové mikrodialýzy), terapie akutního onemocnění mozku (cévní mozková příhoda – hemoragická, ischemická, subarachnoidální krvácení, kraniocerebrální trauma, tumory mozku, neuroinfekce), předoperační příprava, pooperační péče po operacích mozku a páteře (péče o zevní komorové a lumbální drenáže a rány), neuroprotektivní terapie, prevence a terapie edému mozku (zásady osmoterapie), vazospasmů a infekce (profylaktické a terapeutické podávání antibiotik). Součástí stáže bude seznámení se základními obecnými principy neurochirurgické intenzivní péče (analgezie, sedace), monitorování a terapií systémových (extracerebrálních) příčin sekundární poškození mozku: stabilizace krevního oběhu včetně volumoterapie a bilance tekutin, respirační péče s oxygenoterapií a umělou plicní ventilací, péče o ledviny s diagnostikou typu diurézy, hematologická a gastrointestinální problematika, výživa, poruchy metabolismu – diagnostika a terapie hypo/hypernatrémie. Pozornost bude také věnována péči o pacienta s nepříznivou prognózou a potenciálního dárce orgánů. Součástí stáže budou denní neurointenzivní semináře.