Téma: Neurotraumatologie a neurointenzivní péče

Termín: po domluvě

Garanti: MUDr.Pavel Lavička, PhD a MUDr. Jan Mraček, PhD

Kontakt:  duzbabova@fnplzen.cz, tel: 37710437

Stručná anotace kurzu:


Účastníci kurzu budou mít možnost se seznámit s komplexní péčí o traumatologické pacienty v rámci traumacentra spočívající v kompletní diagnostice a klinickém vyšetření  na Emergency následované vlastním operačním zákrokem, až po pooperační hospitalizaci na oborové jednotce intenzivní péče.

Neurotraumatologie má na našem pracovišti šedesátiletou tradici, máme velké zkušenosti s celým spektrem operačních zákroků. Uchazeč bude seznámen s různými typy dekompresivních kraniotomií indikovaných podle stupně expanze (hemikraniektomie, bifrontální kraniektomie, osteoplastická dekompresivní kraniotomie) a s komplexním řešením frontobazálních a temporobazálních poranění s využitím transkraniálních přístupů (subfrontální, subtemporální, pre(retro)sigmoidální) i endoskopického endonazálního přístupu. Budeme demonstrovat průkaz likvorové píštěle prostřednictvím moderních zobrazovacích a scintigrafických metod a zejména pomocí endoskopie s intrathékálním fluoresceinovým testem. Kraniální defekty v indikovaných případech řešíme ve spolupráci s plastickým chirurgem. Samozřejmostí je mikrochirurgie traumat periferních nervů.

Na JIP se seznámí s komplexní péčí o traumatické pacienty v celém rozsahu neurochirurgické problematiky, včetně péče o pacienty s poraněním míchy.

Na JIP disponujeme 10 lůžky s možností umělé plicní ventilace, komplexní monitorací hemodynamiky. Neurochirurgický monitoring na našem pracovišti zahrnuje  kromě sledování CBF a mikrodialýzy kompletní možnost invazivní i neinvazivní monitorace pacienta včetně monitorace tkáňového kyslíku. Frekventanti se seznámí rovněž s léčebnými postupy vyžadovanými aktuální situací při zhoršení klinického nálezu.

V rámci péče o pacienta se seznámí s metodikou vyšetřování kombinace modalit, které umožňují zlepšení odhadu prognózy pacienta (prognostické markery, elektrofyziologická vyšetření, TCD, MR traktografie).

Pracoviště nabízí kombinaci stáže neurotraumatologie a intenzivní péče z praktických důvodů jako jeden blok. Nicméně v souladu s projektem předatestačních stáží lze ze strany frekventantů vybrat jednu část (trauma nebo JIP) v trvání jednoho týdne.