Název kurzu: Neurointenzivní péče

Termín:  po domluvě

Garanti: MUDr. A. Hejčl, PhD, MUDr. J. Procházka, PhD, MUDr. E. Hušková

Kontakt: ales.hejcl@mnul.cz, tel: 477112876

Stručná anotace kurzu:


Účastník stáže se seznámí s neurointenzivní péči na 12 lůžkovém  neuroJIP a na 12 lůžkovém oddělení ARO. Multimodální monitorace u poranění mozku – ICP, ptiO2(Licox), CBF (Hemedex), mikrodialýza – „online bedside“ sběr dat, analýza a korelace dat pomocí programu ICU-Pilot.  Predikce stavu pacienta podle vývoje parametrů a cílená léčba sekundárního poškození mozku. Léčebný algoritmus cerebrálních spazmů po subarachnoidálním krvácení.

Ventilační režimy, výživa, neuroendokrinologie, monitorace srdečního výdeje, eliminační metody (plazmafereza, dialýza).

Videa a prezentace – 2 odpolední prezentace a společenská večeře na závěr bude věnována operačním video záznamům, přednáškám a diskuzi o vypsaných tématech