Název: Spondylochirurgie

Místo konání: Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny

Garanti: ??

Termín: termín po domluvě

Stručná anotace kurzu:


V průběhu kurzu se účastníci seznámí s indikační rozvahou u nemocných s degenerativním postižením krční a bederní páteře včetně rozhodování o způsobu instrumentace v rámci týmu pro spondylochirurgii. Budou seznámeni s ambulantním vyšetřováním nemocných a jejich následným sledováním ve specializované ambulanci. Na operačním sále budou participovat na celém spektru výkonů v uvedené oblasti. Dále budou seznámeni s rehabilitačními postupy a průběhem pooperační péče u nemocných po spondylochirurgických výkonech.