Název: Stáž z páteřní  chirurgie

Místo konání: Nemocnice Na Homolce Praha

Termín: termín po domluvě

Garanti: Mudr. Jiří Chrobok, PhD., MUDr. Roman Kučera, MUDr.Jan Klener

Kontakt:   jiri.chrobok@ homolka.cz  , tel. 257273091,  roman.kucera@homolka.cz,       tel.  dtto,    jan.klener@homolka.cz ,       tel  dtto

Stručná anotace kurzu:


Zaměření stáže:  Stáž se majoritně soustředí na chirurgickou léčbu degenerativních chorob páteře , zejména stabilizace rigidní i dynamické z předních i zadních přístupových cest, postupy při  rozhodovacím procesu u jednotlivých typů stabilizací. Dále zahrnuje  aktivní účast na operačním sále při  těchto operacích včetně ukázky mikrochirurgických technik u  intradurálních či extradurálních páteřních nádorů s eventuální následnou  dodatečnou instrumentací .

Možnost účasti na páteřních seminářích oddělení  a při semiinvasivních radiologických výkonech  – PRT, facet bloky, vertebroplastiky.