Název: Spondylochirurgie

Garant: MUDr. Václav Málek, Ph.D.

Místo konání: Neurochirurgická klinika FN HK

Termín: termín po domluvě

Kontakt: vaclav.malek@fnhk.cz, tel. 495833248

Stručná anotace kurzu:


Základy klinického vyšetření páteře, radiologických vyšetřovacích metod, indikací a základů chirurgické léčby onemocnění páteře. Syntéza klinického a grafického nálezu se správnou volbou a rozsahu chirurgické léčby u degenerativních a traumatických postižení páteře.

  • Základy chirurgických přístupů k páteři.
  • Poranění krční páteře.
  • Poranění thorakolumbální páteře.
  • Osteoporotické fraktury obratlů.
  • Degenerativní onemocnění krční páteře.
  • Degenerativní onemocnění bederní páteře.
  • Spinální bederní stenóza.
  • Segmentální bederní instabilita.
  • Spondylolistéza.
  • Recidivy obtíží po operaci bederní páteře.