Název: Spondylochirurgická předatestační stáž

Místo konání: Krajská nemocnice Liberec

Termín:  termín po domluvě

Garant: Mudr. Pavel Barsa, PhD  a Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Kontakt: pavel.barsa@nemlib.cz, petr.suchomel@nemlib.cz, tel. 48531 2707

Stručná anotace kurzu:


Cílem stáže bude zprostředkovat frekventantům ucelený pohled na chirurgickou léčbu chorob páteře na základní a středně pokročilé úrovni. V oblasti všeobecné spondylochirurgie tak budou seznámeni s biomechaniklou páteře a principy rekonstrukce pohybového segmentu. Vysvětleny budou základy klinické anatomie páteře, především pak s přihlédnutím k otázkám spojeným s chirurgickými přístupy. V oblasti speciální spondylochirurgie se zaměříme zejména na oblast chirurgické léčby degenerativních procesů páteře a podle zájmu účastníků také na onemocnění kraniocervikální junkce, na nádorová onemocnění a na nejčastějších deformity páteře. Pro atestanty budou připraveny bloky přednášek ve vztahu k výše uvedeným tématům a současně budou přítomni klinické práci. V rámci své stáže se budou moci zúčastnit rozhodovacího procesu u konkrétních pacientů, budou asistovat operacím a budou moci sledovat pooperační průběh operantů.

Cíl stáže:

Příprava stážisty k tomu, aby byl schopen provádět základní spektrum spondylochirurgické problematiky.