Název: Páteř- neurochirurgické postupy  

Termín: termín po domluvě

Garanti: Doc. MUDr. M. Tichý, CSc., MUDr. J. Steindler

Kontakt: michal.tichy@fnmotol.cz, jiri.steindler@fnmotol.cz, tel. sekret. 224432501

Stručná anotace kurzu:


Účastnící kurzu se seznámí s páteřním programem pracoviště, tj. operativou degenerativních postižení páteře, onkologických postižení a vrozených vad páteře se zaměřením jak na dospělé, tak i na dětské pacienty, včetně peroperačního monitoringu u rizikových výkonů. V rámci operativy degenerativního postižení páteře je na naší klinice kladen důraz na minimálně invazivní výkony s využitím moderních technologií, např. miniinvazivní mikrodiskektomie, perkutánní stabilizace bederní páteře, perkutánní interspinózní implantáty, etc. Během stáže se frekventanti rovněž seznámí se systémem ambulantní práce, indikacemi nemocných a systémem spolupráce s rehabilitačními pracovníky.