Název: Spondylochirurgická stáž

Místo konání: Fakultní nemocnice Ostrava

Termín:  termín po domluvě

Garant: MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek

Kontakt: tomas.palecek@fno.cz; tel. 59 737 5401, michael.mruzek@centrum.cz; tel. 59 737 5454

Stručná anotace kurzu:


V rámci neurochirurgické kliniky jsou ošetřování pacienti s degenerativním či traumatickým postižením páteře ve všech etážích. Operační léčba probíhá v souladu s nejmodernějšími trendy ve spondylochirurgii. V rámci degenerativního postižení provádíme dekomprese v oblasti páteřního kanálu prováděné miniinvazivním způsobem s implantací interspinózního implantu, dále nepřímé dekomprese miniinvazivně zavedeným implantem mezi trny obratlových těl. Dále fůzní a stabilizační výkony pro stenózu páteřního kanálu s instabilitou, operace všech typů spondylolistéz od nejednodušších po vysoce dysplastické. Stabilizace jsou prováděny klasickou nebo miniinvazivní cestou, jsou doplňovány fůzí s implantací náhrad meziobratlových plotének zaváděných metodou PLIF, TLIF, ALIF a XLIF. Ke standartu patří provádění artroplastik, jak v oblasti krční, tak v oblasti bederní páteře. V oblasti krční páteře přední fůze a kombinované výkony pro degenerativní a revmatické postižení, jak v subaxiální krční páteři, tak v oblasti CC přechodu. Ošetřujeme primární i sekundární tumory ve všech etážích páteře. U pacientů s traumaty jsou prováděny vertebroplastiky a  stentoplastiky. Dále stabilizační výkony v oblasti horní krční páteře – včetně ošetřování i nesložitějších zlomenin v oblasti CC přechodu izolovaným zadním nebo kombinovaným přístupem včetně přístupu transorálního. V oblasti subaxiální krční, hrudní a bederní páteře se jedná o dekompresně stabilizační operace ze zadního přístupu, dále izolované přední nebo kombinované výkony s implantací náhrad obratlových těl.

• Ročně provedeno cca 900-1000 operací.