Název: Spondylochirurgie

Místo konání: MN Ústí nad Labem

Termín:  termín po domluvě

Garanti: MUDr. P. Vachata, PhD, prof. MUDr. M. Sameš, CSc.  

Kontakt: petr.vachata@mnul.cz,  tel 477112876

Stručná anotace kurzu:


Účastník stáže se seznámí se spondylochirurgickým programem Masarykovy nemocnice (kategorie „A“ podle databáze ČSCHS).

 • Úrazy CC junkce (přední axiální OS C2, přední transartikulární stabilizace C1-2, zadní stabilizace C1-2, laminární fixace C2, occipitocervikální stabilizace)
 • Úrazy subaxiální C páteře a CTh přechodu– přední stabilizace, zadní instrumentace laterálních mas a navigovaná transpedikulární fixace
 • Úrazy sakra (LI fixace)
 • Degenerativní onemocnění C, Th, LS páteře – mikrodiskektomie, dekompres. výkony, vč. laminoplastik, instrumentované výkony s fúzí i prezervací mobility segmentu
 • Nádory extradurální  (vč. spondylektomii C-Th-LS páteře a 360st. stabilizací), intradurální a intramedulární tumory  s elektrofyziol monitoringem
 • Záněty páteře infekční  i revmatické
 • Vrozené vývojové vady
 • Augmentační techniky zavřené i otevřené celé páteře (vertebroplastika, kyfoplastika, stentoplastika)
 • Navigované instrumentace páteře
 • PRT (CT navigované obstřiky C a L páteře klasické i s ozonem), facetové obstřiky, obstřiky SI skloubení
 • Perkut. biopsie (histologické, mikrobiologické)
 • Ambulance bolesti – FBSS program

Videa a prezentace – 2 odpolední prezentace a společenská večeře na závěr bude věnována operačním video záznamům, přednáškám a diskuzi o vypsaných tématech – především těch, která nebudou obsažena v operačním programu týdenní stáže.

Laboratoř  –  preparace kadaverózních preparátů krku a trupu, seznámení s intrumemantarii a vyzkoušení jednotlivých možností instrumentací na modelech