Název: Spondylochirurgická stáž

Místo konání: UVN-VFN

Termín:  termín po domluvě

Garanti: MUDr. Petr Vaněk, MUDr. Karel Saur, MUDr. Martin Häckel

Kontakt: petr.vanek@uvn.cz Online přihláška na postgraduální kurz

Stručná anotace kurzu:


Účastník kurzu se seznámí s diagnostickým a léčebným postupem v rámci celého spektra onemocnění páteře a míchy, kromě řešení komplexních deformit. Speciální pozornost bude  věnována minimálně invazivním instrumentacím Th/L páteře, revmatochirurgii a chirurgickému řešení intradurálních a intramedulárních patologií. Samozřejmostí je aktivní účast při jednotlivých výkonech na operačním sále. Dále bude představena tematicky orientovaná multioborová spolupráce, jak v rámci ÚVN, tak celé 1LF UK.