Název: Spondylochirurgická stáž – miniinvazivita

Místo konání: NCH KNTB a.s., Zlín

Termín: termín po domluvě

Garanti: MUDr.Michal Filip, Ph.D., MUDr.Petr Linzer

Kontakt: fillip@bnzlin.cz, petrlinzer@volny.cz

Stručná anotace kurzu: 


V průběhu stáže se účastníci seznámí s problematikou chirurgického řešení degenerativního onemocnění bederní páteře se zaměřením na minininvazivní perkutání operační techniky pro operace hernií disku, stenóz a segmentálních nestabilit v rámci školícího centra pro střední a východní Evropu.  Součástí kurzu bude demonstrace diagnostického postupu včetně analýzy zobrazovacích metod a předoperační úvahy. Účastníci budou seznámeni s teoretickými základy, peroperační technikou a taktikou u mikrochirurgických spondylochirurgických operacích s využitím minininvazivních tubulárních retraktorů a perkutánních transpedikulárních fixací s miniPLIF/TLIF technikami(Sextant,VIPER,METRx). Vedle teoretické části se budou účastníci prakticky podílet na prováděných  otevřených, mikrochirurgických a miinvazivních operacích. Seznámení s praktickou možností výběru doplatků za tyto výkony jako ne plně hrazené  zdravotním pojištěním (spolupráce s managementem nemocnice v rámci  současné legislativy – 2014).