Název: Spondylochirurgie –  chirurgické řešení osteoporotických fraktur

Místo konání: KNTB a.s., Zlín

Termín: termín po domluvě

Garanti:  MUDr. Patrik Jurek, MUDr. Michal Filip, Ph.D., MUDr. Petr Linzer, MUDr. Miloš Mitáľ

Kontakt: petrlinzer@volny.cz, filip@bnzlin.cz ,  patrikjurek@gmail.com , milosmital@yahoo.com

Stručná anotace kurzu:


V průběhu stáže se účastníci seznámí s problematikou chirurgického řešení osteoporotických zlomenin ThL páteře se zaměřením na perkutánní techniky a techniky s využitím kanylovaných šroubů a různých typů výplňových cementů(neresorbovatelné/resorbovatelné). Součástí kurzu bude demonstrace diagnostického postupu včetně analýzy zobrazovacích metod a předoperační úvahy. Účastníci budou seznámeni s teoretickými základy, peroperační technikou a taktikou u spondylochirurgických operací. Vedle teoretické části se budou účastníci prakticky podílet na prováděných operacích. Praktická ukázka a možnosti zapojení do nezávislé mezioborové spolupráce v rámci projektu Capture the Fracture při komplexní péči o tyto zlomeniny (projekt  EU  od roku 2011).