Název kurzu: Epileptochirurgie, neuromodulace, stereotaktická a funkční neurochirurgie

Termíny konání: termín po domluvě
Garant: Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Stručná anotace kurzu:

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s indikační rozvahou u nemocných s funkčními onemocněními (především epilepsie a Parkinsonova choroba) včetně interdisciplinárního rozhodování. Budou se účastnit předoperačního stereotaktického plánování a následných operačních výkonů. Dále budou seznámeni s problematikou pooperační péče u těchto nemocných včetně následného sledování.