Název: Stáž funkční neurochirurgie

Místo konání: Nemocnice Na Homolce

Termín: termín po domluvě

Garanti: MUDr.Jan Šroubek, MUDr.Jan Klener ,MUDr.Dušan Urgošík,CSc.,MUDr.Ivan Vrba,PhD.

Kontaktní údaje: Jan.Sroubek@homolka.cz tel. 257273091, Jan.Klener@homolka.cz , tel. dtto,Dusan.Urgosik@homolka.cz , tel. 257272914,

Ivan.Vrba@homolka.cz, tel. 257272677

Stručná anotace kurzu:


V průběhu stáže se zájemci seznámí  s indikační rozvahou a předoperačním plánováním,  operační  technikou  a pooperační péčí u  některých funkčních neurochirurgických výkonů.

  • Epileptochirurgie
  • Mikrovaskulární dekomprese  u  esenciální neuralgie trojklaného nervu a faciálního hemispasmu.
  • Hluboká mozková stimulace a další funkční stereotaktické výkony ve spolupráci s MUDr.Urgošíkem,CSc. z OSRN NNH
  • Neuromodulace, neurostimulace ve spolupráci s MUDr.Vrbou z ARO NNH