Příjmení, jméno Poč. datum platnosti Konc. datum platnosti
doc. MUDr. Ivo Fusek, CSc. čestné členství

1986

16. 03. 1995 úmrtí

prof. MUDr. Beneš Vladimír, DrSc. čestné členství

1. 1. 1997

trvá

prof. MUDr. Mraček Zdeněk, DrSc. čestné členství

25. 4. 2007

trvá

prof. MUDr. Němeček Stanislav, DrSc. čestné členství

1. 2. 2007

trvá

doc. MUDr. Schröder Roman, CSc. čestné členství

1. 1. 1991

trvá

prof. MUDr. Smrčka Vladimír, CSc. čestné členství

5. 8. 2009

trvá

MUDr. Tovaryš František čestné členství

25. 4. 2007

trvá

MUDr. Urbánková Eva čestné členství

28. 11. 2014

trvá

prof. MUDr. Zvěřina Eduard, DrSc. čestné členství

5. 8. 2009

trvá