Vážení členové České neurochirurgické společnosti ČLS JEP,

 

do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů,

při této příležitosti mi dovolte shrnout nejdůležitější události roku 2016:

 1. Neurochirurgický kmen byl prosazen do návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Novela byla schválena vládou, po pozměňovacích návrzích i Sněmovnou, ale dne 14.12.2016 Senát těsnou většinou hlasů novelu zamítl a poslal jej zpátky do Sněmovny.
 2. Rostoucí aktivita našich odborníků v EANS – na Kongresu EANS v Aténách předneslo 6 našich neurochirurgů zvanou přednášku.
 3. V nové redakční radě časopisu CSNN zastupují neurochirurgii P.Suchomel, M.Sameš, M.Smrčka.
 4. Výroční kongres s mezinárodní účastí proběhl úspěšně pod vedením V.Přibáně ve dnech 2.- 4.11.2016 v Plzni. Čestné členství ČNCHS obdržel J.Plas,
 5. Specializační atestaci organizoval příkladně M. Vaverka dne 5.12.2016 ve FN Olomouc, zdárně absolvovalo 6 neurochirurgů, s pochvalou D. Měšťan
 6. II. stipendijní stáž a pobyt v USA Ondřeje Choutky absolvoval M.Orlický z Neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem
 7. Webové stránky společnosti www.czech-neurosurgery.cz byly modernizovány, obohaceny, rozšířena byla i kapitola historie oboru.
 8. Výbornou reprezentací společnosti a našich neurochirurgů byly tyto odborné akce: 32nd Annual Meeting CSRS-ES v Praze (P. Suchomel), Endoskopický kurz v Ostravě (R. Lipina), 16. pracovní dny baze lební ve Špindlerově Mlýně (M. Sameš, P.Vachata), Spondyochirurgický kongres v Olomouci (M. Vaverka), Brněnské neurochirurgické dny v Bílovicích (V. Smrčka), IX. mikrovaskulární workshop v Českých Budějovicích (J.Fiedler, V.Přibáň), Epilepsy surgery techniques meeting v Praze (M. Tichý)
 9. Podařilo se oživit Tenisový turnaj společnosti, vítězi prvního turnaje v novodobých dějinách se stali: 1.místo: A. Pavlů, L. Tittelbach, 2. místo: V. Beneš, V. Přibáň, dělené 3. místo: M. Vaverka, M. Hofman a A. Hejčl, H. Zítek
 10. Novými členy společnosti se stali: L.Krška, M.Grubhoffer, M.Kerekanič, M.Seidl.
 11. Výbor zasedal v roce 2016 třikrát: v březnu ve Strahovském klášteře při Kuncově memoriálu, v srpnu v tenisovém areálu Na Cibulce, v listopadu při Výročním kongresu v Plzni.

S úctou a pozdravem,

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Předseda ČNCHS ČLS JEP


Partner ČNCHS

BoneCare_for_the_future

 

www.bonecare.cz