Vážení členové České neurochirurgické společnosti ČLS J.E.Purkyně,

děkuji vám všem za společnou práci v naší společnosti a dovolte mi shrnout podstatné body úspěšného roku 2017.

 1. Stále se ukazuje, jak důležité bylo prosazení Neurochirurgického kmene do návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Jsme základním oborem.
 2. Nová akreditační komise s předsedou P.Suchomelem pracuje na úpravách definice vzdělávacího programu neurochirurgie.
 3. Souhlas a sdílení výkonu 54320 (karotická endarterektomie) s kardiovaskulární chirurgií ukončilo nejistotu ve vykazování této operace.
 4. Projekt DRG restart náš výbor sleduje, byla vytvořená Pracovní skupina DRG Restart a tato aktivně spolupracuje při tvorbě nových bází.
 5. Povzbudivá je rostoucí aktivita našich odborníků v WFNS, AANS, EANS.
 6. Výroční kongres s účastí světových odborníků prof. Krishta a prof. de Oliveiry proběhl pod vedením J.Klenera ve dnech 8.-10.11.2017 v Praze. Čestné členství SNCHS obdržel E.Zvěřina.
 7. Specializační atestaci organizoval M. Tichý dne 11.12.2017 ve FN Motol, atestaci úspěšně absolvovali dva kolegové.
 8. Stipendijní stáž a pobyt v USA Ondřeje Choutky vyhrál dr. Poczoš z Neurochirurgické kliniky Hradec Králové
 9. Webové stránky společnosti czech-neurosurgery.cz jsou průběžně modernizovány, obohacovány, vyzýváme všechny členy společnosti k aktivnímu přispívání a informování o aktuálním dění
 10. Výbornou reprezentací společnosti byly tyto odborné akce: International Neurosurgical Winter Congress (INWC) v Innsbrucku-Seefeldu (Sameš, Thomé, Fukushima), multioborové neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitační sympozium Hotel Soláň, WFNSNeurosurgical Anatomy Committe, Hands-on Course, Brno (V.Beneš, J.Fiedler), XXIV. postgraduální kurz v neurochirurgii v Hradci Králové (M.Bartoš, S.Řehák), Brněnské neurochirurgické dny v Bílovicích (M. Smrčka), EANS Hands-On Course Brno (T.Meiling, M.Smrčka), Endoskopický kurz v Ostravě (R. Lipina)
 11. Připomínáme výsledky II.ročníku Tenisového turnaje společnosti. V roce 2017 dominovala olomoucká a ústecká tenisová škola: 1.místo: D.Krahulík, A.Hejčl, 2. místo: H.Zítek, M.Sameš, 3.místo: M.Vaverka, M.Hofman
 12. Výbor zasedal v roce 2017 třikrát: v březnu ve Strahovském klášteře při Kuncově memoriálu, v srpnu v tenisovém areálu Na Cibulce, v listopadu při Výročním kongresu v Praze.

Do nového roku 2018 vám přeji pevné zdraví, spokojenost a úspěchy.

 

S úctou a pozdravem,

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Předseda ČNCHS ČLS JEP


Partner ČNCHS

Hlavní partner

https://www.jnj.com

BoneCare_for_the_futureDPS_jj_hrz_RGB             www.bonecare.cz