Atestační zkoušky v roce 2018 budou probíhat na Neurochirurgické klinice FN a LF UK v Plzni.

Termíny: 5. března 2018 a 5. prosince 2018

Předsedou atestační komise bude Doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

V dalších letech se bude konat atestační zkouška na těchto pracovištích:

2019 Praha Vinohrady

2020 Hradec Králové

2021 ÚVN Praha