Vážení kolegové, vážení přátelé,

internetové stránky České neurochirurgické společnosti ČLS JEP jsou aktivní již třetím rokem

a všichni cítíme, jak důležité a nepostradatelné jsou pro život naší odborné společnosti.  Největší uznání a dík za jejich realizaci patří bývalému prezidentovi společnosti prof. P. Suchomelovi a pohotovým a precizním tvůrcům stránek dr. T.Česákovi a dr. P.Trávníčkovi.  Stránky přinášejí důležité a zásadní informace o historii společnosti, o aktualitách ve vzdělávacím systému a nezbytné jsou pro plánování budoucích kongresů, workshopů a dalších aktivit  doma i v zahraničí.

V historické části lze snadno najít zápisy schůzí výboru společnosti. Podařilo se zpracovat přehledný vývoj ČNCHS od založení neurochirurgické  komise při chirurgické společnosti v roce 1955, neurochirurgické sekce v roce 1964 až k ustavení samostatné společnosti v roce 1968. Velmi zajímavé jsou referáty o vzniku a historii jednotlivých oddělení a klinik v naší republice. Dostupné jsou  i  první medailony osobností našeho oboru  (akademik Z. Kunc, prof. Z. Mraček, prim. E. Urbánková).

V aktuálním dění poskytují internetové stránky informace o složení výboru, kontakty na členy výboru a revizní komise. Nepostradatelné jsou aktuální údaje o specializačním vzdělávání v oboru a o vypsaných stážích na akreditovaných pracovištích. Nový systém specializačního vzdělávání byl právě schválen a bude ukotven v nejbližším Věstníku MZ ČR. Kalendář sympozií a kongresů poskytuje celistvý přehled vzdělávacích akcí v dostatečném časovém předstihu.

Do budoucna budeme dál rozvíjet oblast historie oboru, rozšíříme medailony osobností,  připravujeme posloupnost prezidentů společnosti a rádi bychom zpřístupnili archiv pamětníků a historické filmy. Z iniciativy EANS připravujeme anglickou verzi našich stránek. Věřím, že internetové stránky co největší měrou přispějí k informovanosti našich členů o současném dění v neurochirurgické společnosti. Přál bych si, aby naše stránky byly vždy aktuální a atraktivní, aby přispěly k prosperitě našeho oboru,  aby organizátoři akcí včas zveřejňovali termíny konání a aby se všichni členové společnosti aktivně účastnili na jejich tvorbě.

S úctou a pozdravem Váš,

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Předseda ČNCHS ČLS JEP

V Ústí nad Labem 21.4.2015

sames.jpg-100x100